NickServ

NickServ ju lejon të regjistroni një pseudonim dhe të parandaloni që të tjerët ta përdorin atë . Komandat lejojnë regjistrimin dhe mirëmbajtjen e pseudonimeve . Për t'i përdorur ato , shtypni /msg NickServ komandën . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni komandën /msg NickServ HELP ...

Lexo me shume ...

ChanServ

ChanServ ju lejon të regjistroni dhe kontrolloni aspekte të ndryshme të kanaleve . ChanServ shpesh mund të parandalojë përdoruesit me qëllim të keq nga " marrja " e kanaleve duke kufizuar se kujt i lejohen privilegjet e operatorit të kanalit . Komandat e disponueshme funksionojne nese shtypni /msg ChanServ komandën . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg ChanServ HELP ...

Lexo me shume ...

MemoServ

MemoServ ben te mundur dërgimin ' memo ' përdoruesve ose kanaleve . MemoServ ofron një mënyrë për të dërguar mesazhe të shkurtra tek përdoruesit që janë aktualisht jashtë linje , ose në kanale të tëra nëse dëshironi . Kjo ju lejon juve dhe përdoruesve t'u tregoni shpejt përdoruesve jashtë linje diçka , pa një shans për ta harruar atë . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg MemoServ HELP ...

Lexo me shume ...

HostServ

HostServ ofron një mënyrë për të siguruar lehtësisht hostin virtual për përdoruesit në rrjet . HostServ mund të përdoret si një BOT shumë i lehtë për vendosjen e tyre , dhe mundëson hostin virtual sa herë që një përdorues lidhet në rrjet . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg HostServ HELP ...

Lexo me shume ...

BotServ

BotServ ju lejon të krijoni disa BOT për rrjetin . Këto BOT mund të bashkohen në kanale dhe të marrin përsipër shumicën e veprimeve nga ChanServ , duke i bërë gjërat thjesht një intuitë . Për më tepër , BotServ gjithashtu shton disa karakteristika si komandat fantazi dhe te tjera . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg BotServ HELP ...

Lexo me shume ...

OperServ

OperServ ofron një set funksionesh shumë të plotë për Operatorët IRC , duke i lejuar ata të operojnë rrjetin në një mënyrë shumë efikase . Përfshirë veçori të përdorura shpesh si aftësitë dhe kufizimin e seancave , kjo për Operatorët IRC siguron një rrjet IRC të sigurt dhe të lehtë për tu menaxhuar . Për më shumë informacion mbi një komandë specifike , shtypni /msg OperServ HELP ...

Lexo me shume ...

StatsServ

Bot per sherbimin e statistikave ...

Lexo me shume ...

GlobalDef

Bot specifik i krijuar nga antaret e ParajsaChat . Funksioni X ...

Lexo me shume ...

SyncServ

Bot specifik i krijuar nga antaret e ParajsaChat . Sherben per mirmbajtjen e te gjitha Sherbimeve te tjera si dhe mundeson ndezjen dhe fikjen e tyre ne menyre Virtuale ...

Lexo me shume ...

IRC.PARAJSACHAT.ORG ESHTE BAZUAR NE 'UNREALIRCD' DHE SHERBIMET 'ANOPE'

UnrealIRCd është një server IRC me burim të hapur dhe falas , që shërben mijëra rrjete IRC që nga viti 1999 . Ai funksionon në Linux , FreeBSD , OS X dhe Windows dhe aktualisht është serveri më i përhapur IRC ne botë me një pjesë tregu prej 42% .

Anope është një grup shërbimesh IRC të nisura nga Epona në fillim të vitit 2003 . Që atëherë ka pasur përmirësime në cilësinë dhe funksionalitetin e Anope , duke rezultuar në grupin e shërbimeve të pasura me veçori që ofrohen sot . Lëshimet e qëndrueshme janë fotografi të serisë së zhvillimit të cilat po testohen vazhdimisht , duke rezultuar në një grup shërbimesh shumë të qëndrueshëm dhe të fuqishëm . Karakteristikat e reja zbatohen në lëshimin e zhvillimit , duke rezultuar në një paketë që përcakton të ardhmen e Shërbimeve IRC sot .

Vizito Faqet Perkatese